Published on :

W ciągu ostatnich 50 lat populacja ptaków w USA i Kanadzie zmalała o 29 procent czyli ok. 3 miliardy. Naukowcy przeprowadzając to badanie doszli do wniosku, że głównym czynnikiem spadku populacji ptaków jest utrata siedlisk spowodowana działaniami człowieka. Badacze spodziewali się zmniejszenia ilości ptaków, ale wyniki dodatkowo pokazały straty wśród pospolitych ptaków, w tym ptaków przydomowych. Przyczyn spadku liczebności ptaków ustalono w innych badaniach. Jedną z nich jest powszechne stosowanie pestycydów, które związane jest ze spadkiem liczebności owadów, głównego składnika pożywienia. Zmiany klimatu zwiększają śmiertelność ptaków. W obecnym czasie należy się zastanowić nad ratowaniem ptaków. Można również pracować nad wprowadzeniem zakazu stosowania pestycydów. Każdy z nas dzięki codziennym działaniom może pomóc w ratowaniu siedlisk ptaków.

 

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl

Zdjęcie: polskieradio.pl