Published on :

Międzynarodowy zespół liczący 500 naukowców zaktualizował szacunki dotyczące tego ile węgla zdeponowanego jest na Ziemi. Badacze opisali w jaki sposób węgiel jest magazynowany, emitowany, ponownie wchłaniany w procesach naturalnych i tych wynikających z działalności człowieka. Ustalili oni, że tylko dwie dziesiąte z jednego procenta zasobów węgla na Ziemi znajduje się nad powierzchnią jest to ok. 43 500 gigaton, natomiast reszta jest zmagazynowana pod powierzchnią – jest to około 1,85 miliarda gigaton. Udowodniono również, że emisja dwutlenku węgla wynikająca z działalności człowieka jest znacznie wyższa niż udział wulkanów. Tępo i skala zaburzeń bilansu węglowego przez ludzi jest porównywalna z niektórymi najbardziej katastrofalnymi wydarzeniami w historii Ziemi. Planeta ma zdolności do samoregulacji poziomu dwutlenku węgla w atmosferze, tyle tylko, że dzieje się to w odpowiednich ramach czasowych.

Źródło: dzienniknaukowy.pl