Published on :

Ogólnopolski Panel Ekspercki ds. Gospodarki Odpadami po raz czwarty odbył się w Kielcach, w dniach 11 – 13 września. W trakcie trzydniowego wydarzenia gospodarka odpadami była dominującym tematem dyskusji, ale nie zabrakło również wypowiedzi ekspertów z zakresu badań laboratoryjnych odpadów, jakości wyników badań, wpływu pobierania próbek na wyniki czy roli laboratorium w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego. Kluczowym elementem wydarzenia było forum dyskusyjne dotyczące gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym – niezwykle istotna tematyka w dobie rosnącego problemu zagospodarowania odpadów. Organizatorem konferencji było Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., właściciel marki PROMEA. Szersze informacje na temat dostępne są na stronie: www.opego.pl