Published on :

Sarna europejska może kontrolować termin urodzenia młodych. W złych warunkach środowiska może nosić w macicy uśpiony, niezagnieżdżony zarodek. Gdy warunki ulegną poprawie zarodek zacznie się rozwijać i po donoszeniu ciąży potomstwo przyjdzie na świat. U sarny europejskiej występuje zjawisko diapauzy ciążowej. Często ciąża jest bliźniacza, a zarodki mogą pochodzić od różnych samców. Do zapłodnienia doszło w różnym czasie, nawet w odstępstwie kilku miesięcy. Potomstwo urodzi się w jednym terminie, choć jeden z zarodków jest starszy. Pierwsze zapłodnienie może wystąpić na przełomie lipca i sierpnia. Po tym czasie zarodek jest noszony w macicy niezagnieżdżony przez dłuższy czas i nie podlega rozwojowi. Kolejne zapłodnienie następuje w grudniu i wówczas oba zarobki zagnieżdżają się w ścianie macicy, przez kolejne miesiące rozwijają i potomstwo razem przychodzi na świat. O przejawach bioróżnorodności będą rozmawiać naukowcy podczas konferencji w Białowieży 7 oraz 8 listopada.

Źródło: Polska Agencja Prasowa