Published on :

Genetycy chcą zrekonstruować twarz żołnierzy, których szczątki odkryto na Westerplatte. W związku z tym zwrócili się do rodzin poległych o przekazanie próbek DNA do identyfikacji obrońców Westerplatte. Badacze planują przeprowadzić szereg badań potrzebnych do rekonstrukcji wyglądu twarzy żołnierzy z Westerplatte. Naukowcy mają nadzieję, że może się to przyczynić do zwiększenia świadomości i wiedzy o bohaterach. Dzięki badaniom tomograficznym czaszek możliwe będzie stworzenie trójwymiarowego modelu. Od 12 września br. Odnaleziono siedem ludzkich szkieletów zachowanych w całości lub fragmentarycznie. Wszystkie odkrycia miały miejsce w pobliżu dawnej Wartowni nr 5. Podczas badań ważna będzie analiza tych obrażeń i ich porównanie z relacjami o śmierci żołnierzy z Wartowni nr 5. Badania prowadzone od 2016 przez Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku są pierwszymi badaniami archeologicznymi tego terenu.

Źródło: Polska Agencja Prasowa