Published on :

Zasada 4 x „i”, na której opiera się program uczelni badawczej jaką jest Uniwersytet Jagielloński to internacjonalizacja, interdyscyplinarność, integralność i innowacja. Internacjonalizacja oznacza, że uczelnia będzie ściśle współpracować z renomowanymi instytucjami naukowymi z zagranicy. Chodzi tutaj o ścisłą i intensywną współpracę między tymi instytucjami. Dodatkowo ważne jest aby UJ przynależał do związku uniwersytetów UNA EUROPA i sieci takich jak The Guild i Coimbra. Interdyscyplinarność polega na tym, że badania, które są prowadzone na uczelni nastawione są na rozwiązywanie problemów. Integralność to łączenie różnych zadań uniwersytetu: badań, dydaktyki, transferu technologii i zaangażowania społecznego. Ostatnia to innowacja, która obejmuje zarówno innowacje technologiczne  jak i społeczne.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Zdjęcie: pl.wikipedia.org