Published on :

Przyznano Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej określane mianem „Polskich Nobli”, są one najważniejszymi wyróżnieniami w kraju.  Przyznawane są w czterech kategoriach: w obszarze nauk o życiu i o Ziemi, w obszarze nauk chemicznych i o materiałach, w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. Nagrodę w obszarze chemii i o materiałach otrzymał prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Został wyróżniony za opracowanie nowej platformy, która umożliwia otrzymywanie związków biologicznie aktywnych. Dzieło to może posłużyć w opracowaniu nowych leków czy terapii. W obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich nagrodzono prof. Andrzeja Kossakowskiego. Nagrodę otrzymał za rozwinięcie teorii kwantowych układów otwartych. Laureatem w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych otrzymał prof. Andrzej Wiśniewski za opracowanie koncepcji interferencyjnej logiki pytań. „Polskie Noble” przyznawane są od 1992 roku. Razem z tegorocznymi laureatami wyróżnionych zostało do tej pory 102 osoby.

Źródło: dzienniknaukowy.pl