Published on :

Największą popularnością wśród kandydatów na studia cieszyły się kierunki: informatyka, psychologia i zarządzanie. W roku akademickim 2019/2020 studia rozpoczęło ponad 424 tys. osób, 311 tys. osób przyjęto na studia pierwszego stopnia, a ponad 110 tys. na studia drugiego stopnia. Na studia informatyczne swoje papiery złożyło ponad 30 tys. osób, na psychologię ponad 25 tys., a na zarządzanie chętnych było aż ponad 20 tys. osób. Mniejszą popularnością cieszyły się kierunki: lekarski, prawo, ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, budownictwo i logistyka. Jeśli chodzi o ilość kandydatów na jedno miejsce to najbardziej obleganym kierunkiem była orientalistyka, a także matematyka. Na japonistykę na jedno miejsce było aż 26 kandydatów, natomiast na matematykę 22 konkurentów. Ciężko było się dostać na sinologię, sztuki nowoczesne, elektromobilność, komunikację wizerunkową, mechanikę i projektowanie maszyn. Podane dane pochodzą z danych zamieszczonych w Zintegrowanym  Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa