Published on :

POLLAB – Klub Polskich Laboratoriów Badawczych organizuje bezpłatne badania biegłości z zakresu badania wybranych parametrów wody powierzchniowej. Organizowane badania biegłości mają charakter otwarty. Kryterium uczestnictwa w programie jest przyjęcie warunków programu przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz zgłoszenie udziału. Uczestnik badań, zobowiązuje się do podania (względnej) niepewności rozszerzonej pomiarów badanych parametrów.

Termin przesłania zgłoszeń: 29.11.2019 r.

Termin przekazania próbek: 4.12.2019 r.

-Termin wykonania badań: 4.12-16.12.2019 r.

-Ostateczny termin przesłania wyników do koordynatora i weryfikatora: 16.12.2019 r.

-Data opracowania sprawozdania z porównań: do 15.01.2020r.

Szczegóły programu oraz zgłaszanie uczestnictwa tu:

https://ptcenter.badaniabieglosci.pl/round/60

Zakres badań obejmuje:

WODA POWIERZCHNIOWA
Parametr Liczba miejsc po przecinku Zakres Jednostka
Od Do
Zawiesina ogólna 1 0,1 50,0 mg/l
Zasadowość

ogólna

0,1 1,0 10,0 mmol/l
Substancje

rozpuszczone

1 20 1500 mg/l
Azot azotynowy 0,01 1,0 10 mg/l
Azot azotanowy 0,01 1,0 10 mg/l
Azot amonowy 0,001 0,1 10 mg/l
Azot Kjeldahla 0,001 0,1 2,00 mg/l
Azot ogólny 0,01 1,0 15,0 mg/l
ChZT-Cr 0,1 20,0 150,0 mg/l
Żelazo ogólne 0,001 0,1 1,0 mg/l
Mangan 0,001 0,1 1,0 mg/l