Published on :

Według nowych danych jedna trzecia roślin w Afryce jest zagrożona wyginięciem. Prawdopodobnie, aż 22 tys. gatunków jest zagrożone. Najpoważniej jest na obszarach Etiopii, Afryki Zachodniej, środkowej Tanzanii i Demokratycznej Republiki Konga. Dane zostały opublikowane na łamach pisma „Science Advances”. Dr Thomas Couvreur stwierdził, że różnorodność biologiczna zapewnia ludziom wiele korzyści, a jej utrata zagraża przyszłości. Przyszłość gatunków roślin jest zagrożona przez działalność człowieka m.in.  o wylesianie, zmianę użytkowania gruntów. Zagrożone gatunki to drzewa, krzewy i zioła. Należy pamiętać, że rośliny wychwytują dwutlenek węgla z powietrza, uwalniają tlen. Mniejsza różnorodność zaszkodzi całym ekosystemom, ponieważ zagrozi przetrwaniu fauny i flory. Badacze twierdzą, że oprócz działalności człowieka, sytuację zagrożonych roślin pogarszają skutki zmian klimatu.

Źródło: dzienniknaukowy.pl