Published on :

24 listopada 1859 roku w Londynie opublikowano pierwszy wydanie książki Charlesa Darwina pt. „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”. Książka kosztowała 15 szylingów, ale bardzo dobrze się sprzedawała. W 6 wydaniu książki cenę zmniejszono do 7 szylingów i 7 pensów na prośbę autora. Jako jedni z pierwszych z książką zapoznali się członkowie Towarzystwa Linneańskiego w Londynia, nie przypadła im do gustu, twierdzili, że nie wniosła nic nowego do nauki. Jak wiadomo dzisiaj, mylili się. Darwin początkowo studiował medycynę, jednak wybrał nauki przyrodnicze. Myślał o zostaniu duchownym. Podróżując po świecie obserwował faunę i florę z różnych zakątków i na ich podstawie wysunął teorię o ewolucji gatunków w procesie naturalnej selekcji. Miał świadomość, że jego dzieło może zagrozić jego karierze. W Polsce tłumaczenie książki Darwina ukazało się w 1873 roku.

Źródło: Polska Agencja Prasowa