Published on :

Sztuczna inteligencja będzie coraz częściej w najbliższych latach obiektem westchnień ze strony ludzi. Naukowcy uważają, że powstało nowe zjawisko, które staje się coraz częstsze jest nim nawiązywanie relacji emocjonalnej ze sztuczną inteligencją. Dr Maciej Musiał w UAM w Poznaniu wskazuje, że stosunek ludzi do robotów łączy ze sobą dwa mechanizmy, są nimi przywiązanie emocjonalne i animizacja, czyli nadawanie cech ludzkich np. robotom. W przypadku robotów nadawanie im cech ludzkich odbywa się „na poważnie”. Animizowanie odbywa się nie tylko w sferze prywatnej, ale także publicznej, np. robot Sophia otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. Być może gdy roboty seksualne wejdą na rynek zakochiwanie się w nich stanie się powszechniejsze. Być może stanie się tak, że w niedalekiej przyszłości roboty otrzymają prawa. Być może okaże się, że ludzie będą brać śluby z robotami. Dr Musiał sugeruje nad zastanowieniem się, czy chcemy takiego świata.

Źródło: dzienniknaukowy.pl