Published on :

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 odebrali w Warszawie prof. Marcin Drąg, prof. Andrzej Kossakowski i prof. Andrzej Wiśniewski. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które wnoszą postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju. Wysokość nagrody mają 200 tys. zł. Laureatem nagrody w obszarze nauk chemicznych i o materiałach otrzymał prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, który jest autorem nowej platformy technologicznej, dzięki której możliwe jest otrzymanie związków biologicznie aktywnych. W przyszłości może ona służyć do opracowania nowych terapii, leków czy metod diagnostycznych. W obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich nagrodę otrzymał prof. Andrzej Kossakowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który pracuje nad rozwinięciem teorii kwantowych. Prof. Andrzej Wiśniewski został nagrodzony za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Zdjęcie: fnp.org.pl