Published on :

Uniwersytet Warszawski zorganizował plebiscyt internetowy na Słowo Roku 2019. Swój głos można oddać do 31 grudnia na stronie sloworoku.uw.edu.pl. W konkursie można zgłosić własną propozycję lub wybrać słowo spośród słów i wyrażeń, które zostały zaproponowane przez organizatorów plebiscytu. W poprzedniej edycji wygrało słowo „konstytucja”. Konkurs organizowany jest już po raz dziewiąty. Należy pamiętać, że zgłaszać można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki i inne części mowy, lecz nie wolno nazwisk, nazw własnych osób, miejsc i organizacji – tego organizatorzy nie będą brali pod uwagę. Na jeden adres IP przysługuje dziennie pięć głosów. Poza głosami internautów wyboru Słowa Roku dokonuje także kapituł konkursu. W jej skład wchodzą m.in. prof. Jerzy Bartmiński, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jan Miodek. Taki plebiscyt odbywa się także w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji czy w Czechach.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl