Published on :

Badacze uważają, że starzenie nie przebiega w stałym tempie. Uczeni wyodrębnili trzy kluczowe progi, w których następują istotne zmiany w naszych organizmach. Punkty te występują średnio po osiągnięciu wieku 34, 60 i 78 lat. Naukowcy przyglądali się poziomom licznych białek krążących we krwi każdego człowieka. Badając ich stężenie można określić stan zdrowia każdej osoby, jest to coś w rodzaju zegara fizjologicznego. Naukowcy przebadali białka 4263 osób w wieku od 18 do 95 lat. Przyglądnęli się poziomom około 3000 różnych białek i dostrzegli, że poziom 1379 z nich zmienia się w zależności od wieku. Na podstawie swoich badań skonstruowali coś w rodzaju zegara. Wytypowali 373 białka, które według nich najlepiej nadawały się do określenia wieku. Dzięki pracom badaczy na podstawie próbki krwi, będzie można ustalić postęp procesu starzenia się u konkretnych osób. To wiąże się z wystąpieniem chorób charakterystycznych dla danego wieku. Być może zidentyfikowanie białek okaże się pomocne w zalezieniu leków.

Źródło: dzienniknaukowy.pl