Published on :

Grenlandia traci lód siedem razy szybciej niż w latach 90. Od 1992 straciła już 3,8 bilionów ton lodu, co odpowiada wzrostowi poziomu mórz o 10,6 mm. Badacze na łamach pisma „Nature” podali, że w ostatnim dziesięcioleciu z Grenlandii znikało średnio 254 mld Tin lodu rocznie, ta ilość jest siedem razy większa niż w ubiegłym stuleciu, gdzie rocznie topniało średnio 33 mld ton lodu. Są to wnioski podane przez zespół składający się z 96 ekspertów z 50 międzynarodowych organizacji. Topnienie lodu wiąże się z podniesieniem poziomu mórz i oceanów o kolejne centymetry, które tym samym powodują podniesienie ryzyka wystąpienia powodzi. Naukowcy wykazali, że połowa utraconego z Grenlandii lodu zniknęła wskutek topnienia powierzchni pokrywy lodowej w miarę wzrostu temperatur powietrza. Natomiast topnienie drugiej połowy miało związek z szybszym przepływem masy lodu. Badacze podkreślają, że badanie nie obejmowało roku 2019, który może podnieść statystyki.

Źródło: Polska Agencja Prasowa