Published on :

Jak wynika z najnowszych badań toksyczne chemikalia wyciekające ze smartfona, telewizora czy ekranu komputera w domu czy w biurze i innych miejscach stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Mowa tutaj o monomerach ciekłokrystalicznych. Są to półpłynne chemikalia, które mogą dostać się w dowolnym momencie do środowiska podczas procesu produkcji czy recyklingu. Naukowcy analizowali zebrany kurz m.in. ze stołówki, akademika, hotelu, mieszkania. Okazało się, że ponad połowa z pobranych próbek zawierała monomery ciekłokrystaliczne. 90 proc. testowanych monomerów miało niepokojące właściwości chemiczne. Nie są one degradowane w środowisku, są łatwo transportowane w atmosferze, a ponad to gromadzą się w organizmach. Naukowcy będą musieli zrozumieć los tych chemikaliów z odpadów elektronicznych i ich wpływu na środowisko. W tej chwili nie ma żadnych badań na temat monomerów w wodach powierzchniowych.

Źródło: dzienniknaukowy.pl