Published on :

Czy warto zaufać badaniom wariografem? Czy faktycznie wykrywa on kłamstwa? Badania tym urządzeniem wykonywane są dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, firm oraz osób prywatnych. Z roku na rok ta metoda staje się coraz bardziej popularna. Szukając informacji na ten temat można napotkać na różne przeciwstawne informacje. Wiele z publikacji mówi o tym, że wykrywanie kłamstw jest nieefektywne. Z kolei inne przekonują, że dobrze wykonane badanie ma skuteczność na poziomie 98 procent.  Zasada działania wariografu jest złożona. Urządzenie rejestruje oznaki fizjologiczne towarzyszące określonym emocjom. Wariograf nie rejestruje czy osoba kłamie czy nie, ale pokazuje reakcje badanego na określone pytania co pozwala ekspertowi wnioskować czy dane zdarzenie miało miejsce czy nie. Aby badanie było wiarygodne musi zostać przeprowadzone w określony sposób, zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji zajmujących się badaniami wariograficznymi.

Źródło: dzienniknaukowy.pl