Published on :

Jak sugerują naukowcy z Polski i Izraela prawdopodobnie zmysł magnetyczny psów jest bardzo czuły. Psy podczas defekownia kierują się w magnetycznym kierunku północ-południe jednak te preferencje mogą zostać zaburzone poprzez obecność w pobliżu nawet niewielkiego magnesu. Do czego potrzebny jest psom zmysł magnetyczny? To pytanie zadaje sobie wielu badaczy. Pole magnetyczne kojarzone jest z „szóstym zmysłem”, czy „zwierzęcym kompasem”, GPS. Wiele zwierząt wykorzystuje je w celach nawigacyjnych. Zwierzęta wykazują preferencje wobec konkretnego kierunku magnetycznego podczas wykonywania czynności w jednym punkcie. Rożne badania wykazywały, że psy postawione przed wyborem niemal zawsze wybierają miskę z jedzeniem ustawioną w kierunku północnym. Psy można wytresować do odnajdowania ukrytych w otoczeniu magnesów w warunkach wykluczających użycie zmysłu wzroku oraz węchu.

Źródło: dzienniknaukowy.pl