Published on :

Opiekunami ustanowionej w 2019 roku Nagrody są prof. Frank Wilczek z Massachusetts Institute of Technology oraz Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagroda w wysokości 12 000 USD jest fundowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundację Kościuszkowską. Opiekunowie zachęcają do nadsyłania zgłoszeń do konkursu. Celem jest wyróżnienie młodych naukowców mogących się poszczycić znaczącymi odkryciami w dziedzinie fizyki, astronomii oraz nauk pokrewnych. Prof. Wilczek twierdzi, że nagroda ma być dla młodych naukowców formą zachęty. Do Nagrody mogą być nominowane tylko osoby posiadające polskie obywatelstwo i zamieszkujące na stałe terytorium RP. Termin nasyłania zgłoszeń do pierwszej edycji tego konkursu mija 20 lutego 2020 roku. Regulamin znajduje się na stronie WWW.fw-prize.fais.uj.edu.pl.

Źródło: dzienniknaukowy.pl