Published on :

Rząd opublikował projekt ustawy dotyczącej morskich farm wiatrowych. Jest to pierwszy taki projekt dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii, a dokładniej promowania wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych. Dzięki temu możliwy będzie rozwój tej części rynku tzn. instalacji wiatrowych i produkcji energii. Na razie eksperci stronią od komentarzy ustawy, cieszą się natomiast, że w ogóle powstała. Dzięki temu w pewnym stopniu zapewni to Polsce bezpieczeństwo energetyczne w procesie transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Rozwój farm może zapobiec pojawieniu się niedoborów mocy w systemie energetycznym. Dodatkowo nowa branża oznacza powstanie nowych miejsc pracy, zarówno w energetyce, jak i sektorach powiązanych, czyli budownictwie, transporcie, usługach i finansach. Już w chwili inwestycji tych miejsc może powstać aż 34 tysiące. Docelowo w fazie operacyjnej, czyli przy obsłudze gotowych już farm, będzie około 29 tysięcy miejsc pracy.

 

 

Źródło: energia.rp.pl