Published on :

Według naukowców z USA uczniowie otrzymujący od nauczycieli więcej pochwał niż nagan lepiej się zachowują i dłużej skupiają się na zadaniach. Badacze przez trzy lata obserwowali ponad 2,5 tys. uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. Wykazali, że maluchy, które słyszały w szkole pochwały uważały na lekcjach od 20 do 30 proc. dłużej niż rówieśnicy ganieni za niewłaściwe postępowanie. Jak twierdzą naukowcy chwalenie jest formą informacji zwrotnej od nauczyciela, której uczniowie potrzebują, by zrozumieć jakiego zachowania się od nich oczkuje i jakie zachowanie jest cenione przez nauczycieli. Inne badania sugerowały, że dzieci dłużej koncentrujące się na lekcjach, osiągają lepsze wyniki w nauce. Chwalenie i docenianie za starania jest ważną częścią kształtowania u dzieci poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa