Published on :

TAURON Wydobycie wdrożył unikalny system informatyczny umożliwiający precyzyjne monitorowanie i raportowanie awarii sprzętu w trzech zakładach górniczych. Oprogramowanie oparte m.in. na chmurze Microsoftu przyniesie Spółce kolejne oszczędności.

Głównym zadaniem wdrożonego w TAURON Wydobycie systemu raportowania, jest umożliwienie przeglądania i raportowania zaistniałych awarii sprzętu w czasie rzeczywistym ze wszystkich obiektów Spółki. Realizacja projektu odbywa się w oparciu o jednolity słownik awarii, który został opracowany w pionie technicznym.

 Nasze działania są ukierunkowane na wzrost efektywności, poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach i redukcję kosztów. Precyzyjne monitorowanie i raportowanie awarii przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwoli szybciej przywracać pracę urządzeń w przypadku wystąpienia awarii, co przyniesie wymierne oszczędności  – tłumaczy Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Nowy system informatyczny służy do generowania i analizowania zebranych danych dotyczących awarii w zakładach górniczych. Jego zadaniem jest również budowa centralnej bazy danych o występujących awariach, skrócenie czasu dostępu do informacji oraz przyspieszenie procesu przeprowadzania analitycznych analiz w formie graficznej i tabelarycznej. Przy wdrażaniu systemu zadbano o najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności.

Podczas prac przygotowawczych ujednolicono nazewnictwo awarii w poszczególnych zakładach TAURON Wydobycie i wprowadzono do stosowania „Jednolity słownik awarii”, co pozwoliło na automatyzację całego procesu raportowania.

Dane z arkusza informatycznego pobierane z zakładów górniczych są przesyłane do chmury Microsoft Azure, a następnie archiwizowane i przetwarzane do prezentacji. Przesłane dane są szyfrowane w powszechnych standardach bezpieczeństwa. Przy pomocy aplikacji PowerBI dostępnej na komputerach oraz telefonach z poziomu przeglądarki internetowej możliwy jest dostęp użytkowników do systemu raportowania. Pozwala to także na dostarczanie bezpiecznego i spójnego otoczenia chmurowego, które działa w przeglądarce internetowej.

Źródło: materiały prasowe Tauron