Published on :

Badania z obszaru analiz strukturalnych, składu chemicznego, analizy wielkości cząstek, barwy, preparatyki oraz komponowania mieszanek mineralnych – to oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego EGM S.A. skierowana do przemysłu szklarskiego, chemii budowlanej, producentów pasz, nawozów, tworzyw sztucznych i kosmetyków. Wśród badanych parametrów znajdują się analizy wielkości i kształtu cząstek.

ANALIZA WIELKOŚCI CZĄSTEK

Wielkość cząstek jest jednym z najważniejszych parametrów fizycznych surowców i produktów. Parametr ten ma wpływ m.in. na reologię substancji, zdolność do mieszania oraz jednorodność. Wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół analityczny oraz wyposażenie laboratorium umożliwiają wykonywanie analiz dla szerokiej gamy produktów w zakresie wielkości cząstek od 0,02μm do 2000 μm i większych. W Centrum Badawczo-Rozwojowym EGM wielkość cząstek bada się metodami dyfrakcji laserowej, sedymentacji z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, przesiewania na mokro i na sucho.

Badania wielkości cząstek mają zastosowanie do określania m.in.: 

  • szybkości uwalniania substancji czynnej
  • biodostępności 
  • faktury preparatów do stosowania na skórę 
  • parametrów proszków istotnych dla przebiegu procesu technologicznego, np. mieszania, homogenizacji, 
  • zdolności do płynięcia 
  • twardości tabletek.

ANALIZA KSZTAŁTU CZĄSTEK

Kształt cząstek jest parametrem charakteryzującym morfologię próbki. Razem z wielkością cząstki wyznacza istotne cechy produktu, takie jak: płynność, ścieralność, właściwości odpornościowe i reologiczne. Analiza kształtu ziaren umożliwia znalezienie różnic pomiędzy partiami wyrobu, co ma kluczowe znaczenie dla jakości oraz przebiegu procesu technologicznego. 

Analiza kształtu przeprowadzana jest przy użyciu systemu dynamicznej analizy obrazu QICPIC. 

Kształt cząstek determinuje istotne właściwości produktu, takie jak: 

  • sypkość materiału 
  • gęstość upakowania w matrycy 
  • segregację 
  • zdolność do tworzenia agregatów .

Tu sprawdzisz pełne możliwości analityczne: https://cbr.egm.pl/