Published on :

Podobnie, jak w latach ubiegłych, w tym roku, w kwietniu planowane jest w Głównym Urzędzie Miar zorganizowanie seminarium na temat towarów paczkowanych.

Tytuł tegorocznego seminarium to „Metrologia towarów paczkowanych”. Seminarium odbędzie się w Warszawie, w gmachu Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w sali nr 105.

Ze względu na coroczne duże zainteresowanie problematyką towarów paczkowanych Główny Urząd Miar postanowił wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zorganizować kolejne Seminarium dotyczące wspomnianej problematyki. Celem Seminarium jest omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z metodami pomiaru ilości towaru paczkowanego oraz metodą referencyjną wynikającą z ustawy o towarach paczkowanych i ustawy Prawo o miarach (stosowanie jednostek miar).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gum.gov.pl

Źródło: Główny Urząd Miar