Published on :

Polskie Centrum Akredytacji, kierując się względami ogólnego bezpieczeństwa i zdrowia oraz uwarunkowaniami funkcjonowania usług oceny zgodności wynikającymi z  wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego, w tym realizację specjalnych zadań przez akredytowane jednostki, zawiesza w terminie do 31.03.2020 r. przeprowadzanie wszystkich ocen na miejscu akredytowanych jednostek oceniających zgodność, z możliwością przedłużenia tego terminu.

Zawieszone oceny na miejscu będą realizowane przez PCA w późniejszych terminach, uzgodnionych z zainteresowanymi jednostkami.

Oceny w nadzorze zaplanowane w formie przeglądu dokumentów będą przeprowadzane przez PCA bez zmian, w podanych do wiadomości i uzgodnionych z jednostkami terminach, podobnie jak oceny w tej formie – związane z wnioskami jednostek o zmiany w zakresach akredytacji.

Źródło: www.pca.gov.pl