Published on :

W bieżącym Dzienniku Ustaw, pod pozycją 425 opublikowana została Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dokument, który wszedł w życie 14 marca określa:

  • zadania, organizację i zasady funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  • zasady wykonywania zadań przez Inspekcję, w szczególności przeprowadzania kontroli;
  • organizację i zasady funkcjonowania laboratoriów przeprowadzających badania laboratoryjne na potrzeby zadań Inspekcji.

Pełna treść dokumentu dostępna jest tu: http://prawo.sejm.gov.pl/

Źródło: prawo.sejm.gov.pl