Published on :

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako pierwszy w historii naukowiec UMK został członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Europejska Akademia Nauki i Sztuki (European Academy of Sciences and Arts) to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Jej członkami jest ponad 2000 naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów oraz papież Benedykt  XVI. Wśród 31 jej członków z Polski są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Lucjan Pawłowski i prof. Michał Kleiber, który od roku 2015 pełni także funkcję wiceprezydenta Akademii.

Celem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki jest promowanie nauki oraz naukowej i artystycznej wolności w poszukiwaniu prawdy. Do zadań Akademii należą analiza i rozwiązywanie – we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii – problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem, a także wspieranie twórczości naukowej i artystycznej zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim. W tym roku Akademia obchodzi jubileusz 30-lecia działalności.

W laudacji nominowania prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego na członka Akademii można przeczytać: „Prof. dr hab. Bogusław Buszewski jest uznanym w Polsce i za granicą wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej, a zwłaszcza metod separacyjnych (chromatografia i techniki elektromigracyjne, przygotowanie próbek, spektrometria mas, adsorpcja). Jest twórcą tzw. Toruńskiej Szkoły Chemii Analitycznej. Wypromował ponad 40 doktorów, był mentorem 20 habilitantów i 5 profesorów. Jest autorem 18 książek i opracowań monograficznych, w tym haseł w prestiżowej Encyklopedii Chemii Analitycznej (Academic Press, London) oraz autorem lub współautorem ponad 600 publikacji, 56 patentów i zgłoszeń patentowych. Jego publikacje były cytowane ponad 12 500 razy, współczynnik Hirscha wynosi 51. Jest członkiem rad redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych”.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski doktorat obronił w 1986 roku na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie, stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1992. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Był prezesem Societas Humboldtiana Polonorum (2007-2013), Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2010-2015) oraz prezydentem European Society of Separation Sciences (2008-2016). Obecnie jest przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2016), a od trzech kadencji – prezydentem Central European Group for Separation Sciences (od 2010). Odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Tybindze (jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta; w latach 1989-1992), na Stanowym Uniwersytecie w Kent (w latach 1992-1994) oraz w licznych ośrodkach akademickich Chin, Japonii, Australii, Południowej Afryki, Brazylii i Europy. Jest organizatorem (w roku 1994) i kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK oraz twórcą (w roku 2010) i kierownikiem Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Prof. Buszewski jest laureatem licznych nagród i wyróżnień krajowych oraz międzynarodowych, w tym doktorem honoris causa 6 uczelni. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

Źródło: UMK