Published on :

Można już składać wnioski o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”. Do konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mogą się zgłaszać mikro-, małe i średnie firmy z siedzibą lub oddziałem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Nabór do pierwszej rundy potrwa do 28 maja br. i został wydłużony ze względu na negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę.

Przedsiębiorca, który chce zawalczyć o wsparcie musi posiadać co najmniej jeden wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, jak na przykład: koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności; koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Pieniądze z konkursu można także przeznaczyć na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Dofinansowanie zostanie przyznane ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W konkursie wprowadzona została znacząca zmiana. Dotychczas koszty udziału w targach i misjach gospodarczych musiały być ograniczone do 49 proc. kosztów projektu, w tym roku warunek ten został zniesiony. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące.

Konkurs PARP jest podzielony na dwie rundy. Nabór do pierwszej z nich potrwa do 28 maja (pierwotnie do 4 maja). Wnioski w drugiej rundzie można będzie składać od 4 sierpnia do 7 września br.

Źródło: PARP