Published on :

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 7. dokumentu DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów.

Nowelizacja dokumentu związana jest ze zmianami postanowień polityki ILAC P10 Polityka ILAC dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów, dokumentu obowiązkowego ILAC.

Postanowienia znowelizowanej Polityki DA-06 uwzględniają również aktualne wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w obszarze ustanowienia i utrzymania spójności pomiarowej wyników.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie w porównaniu z wydaniem 6 z dnia 27.01.2017 r. dotyczą:

  • zasady stosowania CRM w celu ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej wyników pomiarów,
  • zasady ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej wyników pomiarów z właściwym odniesieniem innym niż SI.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 6. dokumentu DA-06 z dnia 27.01.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 20.07.2020 r.

Źródło: PCA

Więcej informacji: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-315-da-06,504.html