Published on :

Polwax zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77,2 mln zł. Spółka szacuje, że strata netto w 2019 roku wyniosła 55,6 mln zł wobec 17,6 mln zł zysku netto przed rokiem.

Według szacunków, przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 215 mln zł wobec 277,9 mln zł rok wcześniej. Strata EBIT wyniosła 2,4 mln zł, a strata EBITDA 54 mln zł.

Odpis dotyczy aktywów związanych z inwestycją, obejmującą budowę i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi.

W związku z dokonaniem odpisu aktualizującego zostało utworzone aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego z zachowaniem zasady ostrożności w wysokości 7,5 mln zł. W związku z tym wyniki finansowe spółki oraz kapitał własny został pomniejszony o kwotę 69,7 mln zł.

Polwax podał, że kolejnym etapem związanym z przerwaną i niekontynuowaną budową instalacji będzie przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora, który zakupi instalację lub będzie kontynuował jej budowę w charakterze partnera biznesowego.

Raport roczny Polwaksu zostanie opublikowany 29 kwietnia 2020 roku.

Polwax prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2012 Spółka funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS. Na początku 2012 roku miał miejsce tzw. lewarowany wykup menedżerski (LMBO), w którym wzięli udział menedżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity.

Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, produkty Spółki mają ugruntowaną pozycję na rynku.

Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny.

Portfolio produktów Spółki obejmuje następujące grupy produktowe:

 • produkty do wyrobów świecarskich,
 • wyroby do produkcji zniczy,
 • woski specjalne do produkcji świec,
 • produkty do impregnacji drewna,
 • woski przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 • woski do zastosowań specjalnych,
 • antyzbrylacze do nawozów,
 • środki ochrony antykorozyjnej,
 • kleje typu HotMelt,
 • masy modelowe,
 • pozostałe wyroby dla przemysłu.

Źródło: bankier.pl, polwax.pl