Published on :

18 maja zapraszamy na pierwsze szkolenie pod patronatem naszego portalu. Będzie to 7-godzinne spotkanie on-line, które umożliwi zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia auditów wewnętrznych w laboratorium i tym samym pozwoli uzyskać kompetencje auditora wewnętrznego. W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. podstawowe wymagania norm ISO 17025 i ISO 9011, kwestie planowania auditu oraz prowadzenia i dokumentowania jego przebiegu. Nauczysz się również, jak opracować plan auditów w laboratorium, formułować niezgodności i spostrzeżenia oraz dowiesz się, jakie zmiany wynikają z nowelizacji normy ISO 17025.

Na tym szkoleniu dowiesz się jak:

  • samodzielnie przygotować optymalny plan auditów wewnętrznych w laboratorium,
  • jak określić cele auditu wewnętrznego,
  • czym się kierować przy wyborze obszarów auditu,
  • przeprowadzić i udokumentować audit wewnętrzny w obszarze systemowym i technicznym,
  • formułować niezgodności i spostrzeżenia,
  • dostosować system zarządzania do wymagań nowej normy w zakresie auditów wewnętrznych.

Poza tym:

  • poznasz „z życia wzięte” przykłady auditów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wnioskami,
  • dostaniesz certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje jako auditora wewnętrznego.

Więcej informacji: Szkolenie on-line – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania i kompetencji technicznych

Sprawdź również: Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym

Zapraszamy do udziału!