Published on :

W ostatnich dniach w Dzienniku Ustaw pojawiły się Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP wprowadzające jednolite teksy ustaw, które mogą być interesujące dla branży laboratoryjnej. I tak warto zwrócić uwagę na następujące pozycje:

Dz. U. 2020, poz. 796: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

Dz. U. 2020, poz. 797: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Dz. U. 2020, poz. 802: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji