Published on :

Nasz laboratoryjny portal stale monitoruje nowości pojawiające się w Dzienniku Ustaw. Z dużej liczby dostępnych tam publikacji wyciągamy dla Was te potencjalnie interesujące. Wśród ostatnio opublikowanych dokumentów znalazły się m.in.:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 995)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2020 poz. 987)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (Dz. U. 2020 poz. 982)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji (Dz. U. 2020 poz. 955)

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych