Published on :

Grupa CIECH została wyróżniona w rankingu „Najważniejsze firmy dla Polski”, organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita z okazji 100-lecia jego powstania, jako lider przemysłu chemicznego. CIECH został doceniony za swoją silną pozycję na rynkach europejskich i globalnych, o której świadczy eksport produktów do 100 krajów całego świata oraz osiem zakładów produkcyjnych w trzech krajach Unii Europejskiej – Polsce, Niemczech i Rumunii.

W rankingu „Najważniejsze firmy dla Polski” nagrodzono pięć firm i wyróżniono 19 przedsiębiorstw – liderów rozmaitych branż polskiej gospodarki. Laureatów wybrała kapituła rankingu, składająca się z uznanych ekonomistów i analityków rynku. Oprócz twardych danych ekonomicznych, w przygotowaniu rankingu brano pod uwagę także znaczenie poszczególnych firm dla gospodarki, wyrażone m.in. poprzez odprowadzane podatki, poziom zatrudnienia, zaawansowanie technologiczne i innowacyjność, a także – efektywność.

Grupa CIECH została wyróżniona jako lider polskiej branży chemicznej oraz jedna z firm o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, a tym samym dla rozwoju i przyszłości całego kraju. Tę opinię potwierdza zaprezentowany w marcu 2020 roku raport EY Polska, światowego lidera w zakresie profesjonalnych usług doradztwa biznesowego, przedstawiający wpływ Grupy CIECH na polską gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego.

Z opracowania wynika, że działalność Grupy CIECH jest bardzo ważna dla funkcjonowania wielu gałęzi polskiego przemysłu i łańcuchów dostaw. Przykładem jest produkcja szkła, do której wykorzystywana jest produkowana przez CIECH soda kalcynowana. Sektor ten wspiera miejsca pracy dla ponad 86 tysięcy osób w Polsce.

Według wyliczeń EY Polska, w 2018 roku CIECH wygenerował tylko w polskiej gospodarce 1,7 mld PLN wartości dodanej (wkład Grupy do PKB), 11,3 tys. miejsc pracy oraz 420 mln PLN dochodów dla sektora finansów publicznych.

Źródło: Ciech S.A.