Published on :

W weekend w miejscowości Rogów Górka na tamtejszym zbiorniku wodnym pojawił się ślad substancji ropopochodnej. Przyczyną wycieku była próba kradzieży paliwa z rurociągu należącego do PERN. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby PERN łącznie z zakładową strażą pożarną spółki, które we współpracy z Państwową Strażą Pożarną przystąpiły do usuwania skutków.

Po stwierdzeniu zdarzenia dystrybucja produktu poprzez rurociąg została natychmiast wstrzymana, a po jego naprawie przesył paliwa został wznowiony. W tym momencie trwa akcja, której celem jest jak najszybsze usunięcie produktu z wody i zminimalizowanie skutków dla środowiska naturalnego.  Prowadzenie działań utrudnia podmokły i mało dostępny obszar.
PERN za pomocą posiadanych przez siebie dronów monitoruje teren by zidentyfikować wszystkie zanieczyszczone miejsca. Prace na akwenie wodnym prowadzone są z zastosowaniem łodzi i pontonów, operujących zaporami pływającymi i sorpcyjnymi aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu i jak najszybciej zebrać go z powierzchni wody. PERN w trybie pilnym przystępuje także do jak najszybszej rekultywacji terenu wokół akwenu. Chodzi o zebranie pozostałości produktu jak i zanieczyszczonego gruntu.
Źródło: PERN