Published on :

Ponad 2500 m2 powierzchni badawczej i infrastrukturalnej o wartości prawie 117 mln zł, powstaje w ośrodku jądrowym w Świerku, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie – CERAD.

Widać już zarys drugiej z trzech planowanych kondygnacji obiektu o kubaturze 11 850 m3 i wysokości 12 m będącego częścią inwestycji. Na miejscu powstanie także kompleksowe zaplecze badawcze projektu wraz z instalacjami wewnętrznymi i pracowniami. Jak podaje realizator inwestycji – spółka CP OK2 z Krakowa – w pobliżu zostanie przebudowana również infrastruktura drogowa, plac manewrowy i miejsca postojowe.

Nowopowstałe budynki wyposażone zostaną w najwyższej klasy urządzenia badawcze i produkcyjne, ale najważniejszym z nich będzie cyklotron – czyli przyspieszacz cząstek do energii 30 MeV dla protonów i cząstek alfa oraz 15 MeV dla deuteronów. Dysponowanie takim akceleratorem pozwoli na wytwarzanie nowych izotopów promieniotwórczych takich jak 89Zr czy 211At, a co za tym idzie wytwarzanie innowacyjnych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym.

Od wielu lat produkty z POLATOMU trafiają do szpitali na całym świecie. Poszerzenie działalności pozwoli zwiększyć asortyment produktów leczniczych dla medycyny nuklearnej, a także przyspieszy rozwój badań nad nowymi, innowacyjnymi radiofarmeceutykami. W skład infrastruktury Centrum wchodzą również istniejące już obiekty m.in. reaktor jądrowy MARIA, CIŚ – Centrum Informatyczne Świerk oraz Laboratorium Badań Przedklinicznych, które wraz z nowym laboratoriami są jedyną w swoim rodzaju infrastrukturą badawczą na mapie Polski.

Powstające w NCBJ nowe centrum badawcze będzie wybudowane zgodnie ze specjalnymi normami zapewniającymi bezpieczną pracę z materiałami promieniotwórczymi oraz produktami leczniczymi i innowacyjnymi produktami do badań klinicznych. Infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno do realizacji celów naukowych Konsorcjum CERAD jak i gospodarczo, świadczone przy jej użyciu usługi badawcze będą oferowane na szeroką skalę i na komercyjnych zasadach podmiotom zewnętrznym, w tym przedsiębiorcom.

Zakończenie budowy planowane jest na 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje o projekcie:

  • Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • Typ projektu: Centrum Badawcze
  • Program unijny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
  • Instytucja Wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
  • Kierownik projektu: prof. Renata Mikołajczak (NCBJ OR POLATOM)
  • Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Uniwersytet medyczny w Białymstoku, lider: Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Źródło: ncbj.gov.pl