Published on :

Gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz badania nad analizą i rozwojem procesów przemysłowych – to zadanie KGHM Centrum Analityki, które otwarto w czwartek w Zielonej Górze. To najnowsza spółka Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi i pierwsza w województwie lubuskim.

Podczas otwarcia KGHM Centrum Analityki podkreślano wagę projektów związanych z tzw. Big Data oraz z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w polskim przemyśle.

– Przetwarzanie danych to przyszłość. Działania KGHM wpisują się w rządową strategię – stawiania na innowacje, budowania dobrego środowiska dla startupów, które wpływają na rozwój całego państwa – powiedział Szef KPRM Michał Dworczyk.

– Informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów. Z naszych doświadczeń wynika, że zbieranie danych, ich analiza i wyciąganie wniosków może przynieść znaczące obniżenie kosztów – uważa Prezes Zarządu KGHM Marcin Chludziński.

– KGHM nie goni trendów, ale je wyznacza. Wierzę, że dzięki realizacji rządowej strategii – będziemy liderami w Europie pod względem innowacji i nowych technologii – podkreślił Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów.

KGHM Centrum Analityki to pierwsza spółka Polskiej Miedzi, której siedziba mieści się w województwie lubuskim.

– To naprawdę wyjątkowy dzień dla województwa lubuskiego. Serce KGHM-u, które bije obok naszego województwa, chcieliśmy również dobrze usłyszeć w regionie. Dzisiaj jest ten dzień, w którym się to realizuje – powiedział Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

– To dla nas naturalne miejsce na ekspansję. Inwestujemy w ludzi i nowe technologie odpowiadając na wyzwania i wspierając globalne trendy. To nasz pierwszy biznes w Lubuskiem, ale na pewno nie ostatni – zapowiedział Prezes Zarządu KGHM Marcin Chludziński.

Działalność KGHM Centrum Analityki będzie się opierać na gromadzonych w firmie danych, projektach badawczo-rozwojowych i zespołach interdyscyplinarnych. Specjaliści będą m.in. budować modele analityczne, prowadzić badania statystyczne i wdrażać rozwiązania przewidywania zdarzeń. Wszystko to, pomoże w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz podejmowaniu decyzji biznesowych. Powstaną również projekty związane z zastosowaniem w KGHM uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.

– KGHM kojarzy się głównie z przemysłem ciężkim, ale w nowych technologiach widzimy szansę na poprawę produktywności i efektywności. Firma jest liderem zmian, w oparciu o najcenniejszy potencjał jakim są ludzie budujemy nową spółkę technologiczną. Potrzebujemy atmosfery start-upu, zwinnej organizacji z potencjałem do kreowania zespołów projektowych, wspierających specjalistów w KGHM i w innych podmiotach – tłumaczy Dariusz Grzegorek, Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Systemów IT w KGHM.

Uruchomienie KGHM Centrum Analityki przebiegnie w kilku etapach. W pierwszej fazie planowane są prace na rzecz KGHM w obszarze Big Data oraz projekty badawcze i rozwojowe. Spółka zatrudni od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, w zależności od stopnia zaawansowania projektów. Firma zamierza poszukiwać i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania z dostępnych w kraju programów rozwojowych oraz funduszy i dotacji unijnych. KGHM zakłada m.in. współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim, a w przyszłości planuje objęcie patronatem specjalizacji na tej uczelni np. na kierunku informatycznym.

Źródło: KGHM