Published on :

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 2 programu DAB-13 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.
Zmiany wprowadzone w postanowieniach programu DAB 13 są zmianami formalnymi i wynikają z opublikowania znowelizowanych dokumentów odniesienia wskazanych w programie:

  • rozporządzenia (UE) nr 625/2017 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celuz apewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (Dz. U. UE L 95/1 z 07.04.2017, z późn. zm.);
  • przewodnika SANTE/12682/2019;
  • normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (zmiany terminologii).

PCA przyjmuje wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby certyfikacji w rolnictwie ekologicznym, w związku z powyższymi zmianami dokumentów odniesienia. Wnioski będą rozpatrywane przez PCA podczas ocen na miejscu w ramach planowanych ocen w nadzorze, lub w formie przeglądu dokumentacji poza programem nadzoru.

Wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji w ramach przeglądu dokumentacji należy składać na formularzu FA-01 wraz z dowodami (dokumenty i zapisy), potwierdzającymi wdrożenie do stosowania znowelizowanego przewodnika SANTE w zakresie wskazanym w dokumencie DAB-13.

Zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Wydanie 2 programu akredytacji DAB-13 zastępuje wydanie 1 z dnia 27.06.2017 r. i obowiązuje od dnia 16.09.2020 r.

Źródło: PCA

Pobierz dokument: dab-13_2