Published on :

PIAP Space podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną kontrakt na rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów. Projekt o nazwie TITAN zostanie zrealizowany za ponad 2,5 mln euro. To pierwszy tak duży kontrakt zakładający rozwój całego podsystemu satelitarnego dla polskiego przemysłu kosmicznego.

14 lipca br. Zarząd PIAP Space Sp. z o.o. Mateusz Wolski i Andrzej Łucjan oraz Dyrektor Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych ESTEC Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – Franco Ongaro, podpisali umowę na realizację projektu pn.: „Rozwój Ramienia Robotycznego do Operacji Obsługi na Orbicie” o akronimie TITAN.

Wynikiem podpisanej umowy będzie prototyp wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie. Stworzony zostanie model laboratoryjny przegubu robotycznego, a następnie – prototyp składający się z różnych typów przegubów, który zostanie poddany pełnym testom środowiskowym na wytrząsarce, testom termicznym oraz termiczno-próżniowym. Docelowo w ramach projektu, osiągnięty zostanie poziom gotowości technologicznej TRL6.

– Projekt TITAN to wielki sukces firmy, na który pracowaliśmy z zespołem naszych podwykonawców przez prawie 3 lata. Projekt ten jest dla nas szczególnie istotny – to dowód zaufania ESA, która powierzyła integrację całego podsystemu satelitarnego polskiej organizacji. Czeka nas dużo wytężonej pracy, ale to ważny krok w osiągnieciu strategicznych celów spółki. Realizacja projektu TITAN przybliży nas do wprowadzenia ramienia robotycznego na rynek komercyjny – powiedział Mateusz Wolski, Prezes Zarządu PIAP Space Sp. z o.o.

Rezultaty projektu mogą być wykorzystywane w przyszłych misjach ESA, Unii Europejskiej oraz w segmencie komercyjnym. Urządzenie TITAN pozwoli na serwisowanie uszkodzonych satelitów oraz deorbitację satelitów, których czas misji dobiegł końca, a zagrażają innym obiektom na orbicie.

Pomiędzy ramieniem robotycznym, a innymi produktami rozwijanymi w PIAP Space zachodzi synergia. Przykładem takiego produktu są chwytaki do deorbitacji, serwisowania na orbicie oraz do eksploracji ciał niebieskich. PIAP Space, w konsorcjum z siedmioma europejskimi partnerami realizuje na przykład projekt EROSS (European Robotic Orbital Support Services), w którym rozwija chwytak LAR (Launch Adapter Ring). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Badań i Innowacji Horyzont 2020.

Projekt TITAN, podobnie jak projekt EROSS, to element realizacji mapy drogowej rozwoju robotyki kosmicznej, opracowanej przez konsorcjum wiodących europejskich agencji kosmicznych PERASPERA, którego członkiem jest Polska Agencja Kosmiczna. – Dzięki temu krajowe podmioty, w tym PIAP Space, mają ułatwiony dostęp do kontraktów międzynarodowych w tym obszarze – podkreślił Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez Sieć Badawczą Łukasiewicz  – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. W 2019 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. objęła ok. 44% udziałów w spółce PIAP Space.

– Sukces projektu TITAN, realizowanego przez PIAP Space, świadczy o umacniającej się pozycji spółki
z naszego portfela w polskim i europejskim sektorze kosmicznym. Agencja Rozwoju Przemysłu inwestując w PIAP Space realizuje strategię wspierania rozwoju polskiej gospodarki również w tak innowacyjnych i przyszłościowych branżach, jak te skupione w sektorze kosmicznym. To istotne, ponieważ światowy rynek robotyki kosmicznej
 w 2025 roku ma osiągnąć wartość 3,5 mld dolarów. Serwisowanie satelitów na orbicie i usuwanie tak zwanych „śmieci kosmicznych” przyczyni się do rozwoju trendu „new space”, czyli komercjalizacji sektora kosmicznego. Wpłynie to nie tylko na rozwój gospodarek polskiej i europejskiej, lecz także na poprawę jakości życia mieszkańców Europy, dzięki tańszym i bardziej niezawodnym usługom satelitarnym. – powiedział Cezariusz Lesisz, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

– Projekt TITAN to nie lada wyzwanie. Niezwykle trudne i praktycznie niemożliwe do odtworzenia na Ziemi warunki pracy robotów do zadań pozaziemskich, to sprawdzian dla wiedzy naukowców
i dostępnej na rynku technologii. Stworzenie nowej klasy robotów zdolnych pracować w trudnych dla człowieka warunkach środowiska kosmicznego to cel, jaki sobie założyliśmy organizując spółkę PIAP Space. Z zadowoleniem patrzę, że przechodzimy z pierwszego etapu prac przygotowawczych do etapu rozwoju produktu – opracowania podsystemu satelitarnego ramienia robotycznego –
 powiedział Piotr Szynkarczyk, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

– Ambicją Łukasiewicza jest zdobycie pozycji lidera w niszach segmentu kosmicznego i umocnienie pozycji cenionego dostawcy rozwiązań w tym sektorze. Tę ścieżkę do sukcesu wydeptują właśnie takie projekty jak projekt TITAN – odważne, wypracowane w najmniejszym szczególe i prowadzone na skalę europejską. Gratuluję PIAP Space sukcesu. Cieszę się, że możemy się nim dzielić w ramach jednej organizacji i przy okazji korzystać z doświadczenia Łukasiewicz – PIAP w tworzeniu podmiotu, który wyrósł na bazie wyników badań naukowych Instytutu –  podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

***

Kontrakt TITAN jest finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczna (ESA) w ramach jej misji. Powyższe treści nie mogą być traktowane jako odzwierciedlające oficjalne stanowisko ESA.  / The TITAN Contract is carried out under a programme of and funded by the European Space Agency. The view expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Space Agency.

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Przedmiotem działalności PIAP Space jest rozwój
i komercjalizacja robotyki w obszarze technologii kosmicznych. PIAP Space specjalizuje się w robotyce orbitalnej i planetarnej, oprzyrządowaniu do produkcji satelitów oraz mechanizmach satelitarnych. OD 2019 r. właścicielami PIAP Space są: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut PIAP oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA, która objęła ok. 44 proc. udziałów w spółce.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Łukasiewicz-PIAP) to polskie centrum nowych technologii. Instytut powstał w 1965 roku, a od kwietnia 2019 roku jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut zajmuje się automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych i fabryk, robotyką mobilną na rzecz bezpieczeństwa, drukiem 3D oraz technologiami kosmicznymi. Realizuje prace badawcze i badawczo-rozwojowe, a także opracowuje, produkuje
i sprzedaje do 18 krajów na świecie roboty mobilne do zastosowań specjalnych, w tym antyterrorystycznych i pirotechnicznych. Załoga Instytutu to blisko 300 osób pracujących
w interdyscyplinarnych zespołach. Instytut ma swoje siedziby w Warszawie oraz w Toruniu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki. Polska Agencja Kosmiczna współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową, w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. POLSA prowadzi projekty, zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną, min. Krajowy system świadomości sytuacyjnej
w przestrzeni komiczniej, program zamawianych aplikacji dla administracji publicznej, a także
w zakresie edukacji, w tym rozwoju kadr dla przemysłu z sektora kosmicznego. Działa także na rzecz rozwoju technik satelitarnych w codziennym życiu, min. w komunikacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

Źródło: lukasiewicz.gov.pl