Published on :

Sieć Badawcza Łukasiewicz uzyskała finansowanie Agencji Badań Medycznych na projekt opracowania szybkich i wysokoczułych testów przesiewowych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Projekt zrealizuje Łukasiewicz – ITE.

– Zasada ich działania będzie polegała na wykrywaniu obecności strukturalnych białek wirusa obecnych w jego otoczce, a nie – jak w wielu dostępnych obecnie na rynku testach – wykrywaniu przeciwciał we krwi pacjenta. Tego typu rozwiązanie pozwoli na oznaczanie faktycznej obecności SARS-CoV-2 w analizowanej próbce, a nie przeciwciał, które generowane są w organizmie człowieka wskutek zakażenia. Test ten będzie więc jednoznacznie potwierdzał zakażenie SARS-CoV-2 – mówi dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska z Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej.

Test opracowywany w Łukasiewiczu mógłby znaleźć szerokie zastosowanie w kontroli zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności np. na przejściach granicznych, lotniskach, miejscach użyteczności publicznej, przychodniach czy gabinetach lekarskich i zastąpić obecnie powszechnie stosowany pomiar temperatury, który jest niespecyficzny i nie wskazuje jednoznacznie na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Szybki test przesiewowy pozwoli na wiarygodną identyfikację osób zakażonych, na podstawie analizy próbek wymazu z jamy ustnej, gardła, nosa lub śliny. Wynik oznaczenia uzyskiwany byłby w ok. 20-40 min.

Proponowane badanie przesiewowe zwane też skriningiem to badanie profilaktyczne realizowane wśród osób, które nie mają objawów chorobowych bądź objawy są niespecyficzne. Jego celem jest wykrycie możliwości rozwoju choroby na wczesnym etapie. Umożliwia to wdrożenie obserwacji, kwarantanny lub wczesnego leczenia, co zapobiegnie skutkom ewentualnych powikłań. Badanie przesiewowe przeprowadza się w całej populacji lub co najmniej, w grupach wysokiego ryzyka. Celem badania przesiewowego jest uprawdopodobnienie wystąpienia zakażenia, a wynik badania powinien skłonić do kontynuowania procesu diagnostycznego i potwierdzenia wyniku za pomocą testów genetycznych (RT qPCR).

Kierownikiem projektu w Łukasiewiczu jest pani dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska – wysokiej klasy specjalista w dziedzinie bioczujników. W 2016 uzyskała stopień doktora w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Jest również uznanym ekspertem w technikach analitycznych, w tym elektrochemicznych, a także technikach wykorzystywanych w analizie powierzchni – spektroskopia IR oraz ramanowska oraz AFM i skaningowa mikroskopia elektronowa.

Głównym badaczem projektu jest pan dr hab. Kamil Kosiel. Od 2002 r. doktor nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, w 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Wysokiej klasy specjalista w dziedzinie technik osadzania cienkich warstw, (przydatnych w technologii czujnika) ich charakteryzacji oraz w dziedzinie czujników do zastosowań biologicznych i środowiskowych.

Łukasiewicz aktywnie włączył się w walkę ze skutkami pandemii. Działania realizowane są pod szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich. Więcej o zaangażowaniu naukowców trzeciej pod względem wielkości Sieci Badawczej w Europie w walkę z koronawirusem można przeczytać pod linkiem:

https://lukasiewicz.gov.pl/media/informacje-prasowe/tarcza-naukowa

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz