Published on :

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) w Wiedniu rozpoczęła proces naboru wniosków do programu stypendialnego im. Marii Skłodowskiej-Curie (MSCFP) przeznaczonego dla młodych kobiet.

Program Stypendialny im. Marii Skłodowskiej-Curie jest inicjatywą nowego Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) Rafaela Mariano Grossiego. Nadrzędnym celem programu jest zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach nauki związanych z szeroko pojętą atomistyką.

Program stypendialny:

  • adresowany jest do studentek z państw członkowskich IAEA, w tym Polski,
  • ma na celu inspirowanie i wspieranie obecności młodych kobiet w rozwijaniu swoich umiejętności w karierze naukowej i technicznej,
  • zachęca kobiety do wybierania kariery w dziedzinie energii jądrowej, zakwalifikowanym uczestniczkom pozwoli na odbycie studiów magisterskich w jednej z akredytowanych w programie uczelni w wybranym kraju,
  • przewiduje również odbycie stażu w IAEA w czasie od 6 do 12 miesięcy.

IAEA przewiduje, że w ramach programu stypendystki będą mogły uzyskać wsparcie finansowe studiów do wysokości 10 tys. euro rocznie. Obecnie planowane jest udzielanie maksimum 100 stypendiów rocznie, przy czym dokładna liczba stypendiów będzie zależała od dostępnych funduszy.

Wnioski można składać bezpośrednio do IAEA do 11 października 2020 r. 

Więcej o tym, jak złożyć wniosek na stronie: https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/how-to-apply

Źródło: paa.gov.pl