Published on :

Z początkiem roku 2021 r. rozpoczną się prace nad zdefiniowaniem pakietu rekomendacji gwarantujących powszechną akceptację, bezpieczeństwo użytkowania oraz zrównoważony i zintegrowany transport przy pomocy dronów nad obszarami zurbanizowanymi. Projekt “Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility” (ASSURED – UAM) finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Sieć Badawczą Łukasiewicza w tym projekcie reprezentować będzie Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa( Ł- ILOT) .

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa weźmie udział w całym procesie tworzenia rekomendacji, pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora zadań mających na celu odpowiednio określenie przyszłych scenariuszy rozwoju Miejskiej Mobilności Powietrznej oraz zdefiniowanie standardów i rekomendacji dotyczących wdrażania operacji bezzałogowych na obszarze aglomeracji miejskich.

Szczegółowe cele projektu ASSURED-UAM – przedstawił Marcin Kraska, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz ds. badań i innowacji podczas odbywającego się właśnie w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podczas panelu „Drony w Gospodarce”, w którym udział wzięli między innymi Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD), Kazimierz Karolczak – przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dyskutowano między innymi na temat warunków rozwoju obszaru dronowego, integracji dronów do systemy transportu miejskiego i tego, jak uczynić z segmentu BSP polską specjalizację.

 Proces integracji miejskiej mobilności pionowej wymagał będzie szeregu zmian w sposobie zarządzania transportem publicznym, w logistyce operacji oraz dodatkowej infrastruktury. Regionalne i lokalne jednostki samorządu terytorialnego staną przed takimi zagadnieniami jak: sposoby finansowania, planowania, sposoby realizacji operacji, zapewnienie bezpieczeństwa operacji, poziomu emisji czy poziomu akceptowalności proponowanych rozwiązań przez mieszkańców. W obliczu tak wielu wyzwań konieczne jest wsparcie miast w procesie uruchamiania operacji bezzałogowych oraz ich integracji z miejskimi systemami transportu od strony technologicznej, stąd zaangażowanie Łukasiewicza w projekt ASSURED – UAM – wyjaśniał wiceprezes Łukasiewicza, Marcin Kraska w trakcie dyskusji.

Projekt ASSURED – UAM po stronie Instytutu Łukasiewicza realizowany jest przez Zakład Systemów Transportu (Centrum Technologii Lotniczych) oraz Zakład Bezzałogowych Statków Powietrznych (Centrum Technologii Bezzałogowych) w Łukasiewicz – ILOT. W skład konsorcjum wchodzą także cztery inne europejskie instytuty badawcze i trzy europejskie aglomeracje – włoskie Bari, portugalskie Porto. Polskę reprezentuje Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

 Bezpieczne i efektywne wdrożenie bezzałogowych statków powietrznych do przestrzeni miejskiej to jeden z obszarów zainteresowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Naszym zadaniem w projekcie będzie weryfikacja powstających rekomendacji w warunkach rzeczywistych. Posiadamy wydzielone tereny, na których możemy wykonywać testowe misje z wykorzystaniem dronów. Do szerokich konsultacji zagadnień Urban Air Mobility chcemy także zaangażować samorządy Metropolii. W ramach naszych działań powołaliśmy Metropolitalny Zespół ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, złożony z przedstawicieli miast i gmin wchodzących w skład GZM. To poprzez aktywny udział samorządów możemy osiągnąć założenia projektu ASSURED, czyli powszechną akceptację i bezpieczeństwo użytkowania dronów w przestrzeni powietrznej naszych miast – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Efektem wspólnych prac nad zagadnieniami związanymi z procesem wdrażania Miejskiej Mobilności Powietrznej będą dostępne w 8 językach. przewodniki zawierające m.in. bazę wiedzy z zakresu polityki, integracji transportu, prawodawstwa, oraz możliwości technologicznych, scenariusze rozwoju MMP z uwzględnieniem różnych aspektów (finansowania, operacyjności, akceptacji publicznej, itp.) oraz zestaw rekomendacji i standardów koniecznych do spełnienia w procesie wdrażania MMP.

 Projekt ten poprzez swoje rezultaty ma szanse stać się pierwszym, rzeczywistym pomostem łączącym innowacyjne technologie BSP, rozwijane m.in. w Łukasiewicz-Instytucie Lotnictwa, z administracyjnymi strukturami miast owocując uruchomieniem bezpiecznych i trwałych rozwiązań w obszarze MMP – wyjaśnia kierownik projektu, dr inż. Bartosz Dziugieł z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Prace w ramach projektu zostały zaplanowane do 2023 roku. Jego budżet to blisko 1,5 miliona euro.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www.lukasiewicz.gov.pl, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. W ramach działającego w Instytucie Centrum Technologii Bezzałogowych prowadzone są zaawansowane prace badawczo-rozwojowe w zakresie bezzałogowych statków powietrznych i systemów zwalczających drony.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz