Published on :

Aż 143 ambitnych projektów naukowych z podkarpackich uczelni walczy o łączną pulę 6 milionów złotych w ramach programu grantowego PCI. Dotyczą one m.in. energetyki, transportu, zaawansowanych materiałów, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz medycznych. Najlepsze z nich mogą otrzymać nawet 200 tysięcy złotych dofinansowania.

Podkarpackie Centrum Innowacji zakończyło ocenę formalną wniosków złożonych do drugiego naboru programu grantowego na prace badawczo-rozwojowe jednostek naukowych. Budżet konkursu wynosi 6 mln zł i zostanie rozdysponowany dla najlepszych projektów naukowych powstałych w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wszystkie 143 wnioski, które wpłynęły do konkursu, spełniają kryteria formalne i będą walczyć o dofinansowanie w przedziale od 40.000 do 200.000 zł. Tematy projektów są związane z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego. Najwięcej, bo aż 34 projekty dotyczą zaawansowanych materiałów, narzędzi oraz urządzeń. Ambitne pomysły związane były również z technologiami medycznymi oraz ochroną zdrowia czyli farmaceutyką i kosmetologią, to łącznie 33 wnioski. Podium uzupełniają odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, gdzie złożono 20 wniosków – wylicza Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. komercjalizacji badań w PCI.

Porównując liczbę projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach pierwszego i drugiego naboru, widać wyraźne zwiększenie zainteresowania programem grantowym PCI. Złożonych wniosków jest o 40% więcej niż w roku ubiegłym. Kryteria oceny formalnej spełniło 143 wnioski, które zgłoszono do konkursu.

Wypracowaliśmy skuteczny model działania. Nabór wniosków poprzedziło zwiększenie liczby szkoleń i konsultacji, w których uczestniczyło około 300 przedstawicieli kadry naukowej i personelu akademickiego. Dopracowaliśmy również system on-line do obsługi wniosków, co wpłynęło na zmniejszenie błędów formalnych oraz znaczne ograniczenie dokumentacji papierowej. Wdrażanie programu grantowego traktujemy jako proces podlegający ciągłemu doskonaleniu  – mówi Krzysztof Borowicz, menedżer ds. Programu Grantowego w PCI.

Podczas pandemii koronawirusa zespoły naukowe oraz ich liderzy zostali objęci specjalną pomocą przez pracowników Działu Grantów PCI. Dużym ułatwieniem dla naukowców był system internetowy do obsługi wniosków.

System rejestracji wniosków grantowych był prosty i intuicyjny. Wyłapywał błędy i nieścisłości, wskazywał także braki już na etapie wypełniania wniosku, sugerując miejsca wprowadzania poprawek. W efekcie powodowało to, że zgłoszenia musiały być kompletne, aby zostać przyjęte przez system. W przypadku pojawienia się błędów formalnych, pracownicy PCI dokonujący weryfikacji, w jasny i czytelny sposób informowali co i w jakiej formie należy poprawić. To kluczowe dla zespołów naukowych podczas procedury aplikowania. Kolejnym atutem było składanie wniosków tylko w wersji elektronicznej – mówi dr Zbigniew Gomółka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, uczestnik konkursu grantowego.

W 2019 r. Podkarpackie Centrum Innowacji przyznało granty dla 25 zespołów, w 2020 r. organizator programu szacuje liczbę nagrodzonych w przedziale 30-40 zespołów naukowych.  Obecnie 143 wnioski z drugiego naboru zostaną poddane ocenie merytorycznej przez ekspertów oraz Komitet Alokacji Zasobów (to m.in. przedstawiciele biznesu, samorządu, uczelni wyższych oraz PCI). Na dofinansowanie mogą liczyć projekty o najlepszym potencjale do komercjalizacji.

Źródło: Podkarpackie Centrum Innowacji