Published on :

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji (projekt P2 wydania 11 z 2.10.2020 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą ustanowienia zasad odnoszących się do przeprowadzania przez PCA ocen zdalnych i hybrydowych w procesach akredytacji i nadzoru z wykorzystaniem  technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz ujednolicenia terminologii (wyrażeń) stosowanych w obszarze przeglądu dokumentów CAB – jako rodzaju i techniki oceny.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 16.10.2020 r. na adres: [email protected] podając w temacie: DA-01, projekt wyd. 11.

Dokumenty dostępne są na stronie PCA: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/projekt-dokumentu-da-01,531.html

Źródło: pca.gov.pl