Published on :

Podkarpackie Centrum Innowacji rozszerza współpracę z uczelniami akademickimi w regionie. Zachęca studentów oraz aktywizuje kadrę naukowców z całego Podkarpacia do wspólnego działania na rzecz rozwoju Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów. Celem jest powstanie prototypów i innowacyjnych rozwiązań dla sektora usług i przemysłu.

 Obecnie partnerami PCI jest Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podkarpackie Centrum Innowacji swoim działaniem chce objąć pozostałe uczelnie regionu.

Mamy ambitne plany, by stworzyć sprawny ekosystem współpracy z uczelniami na Podkarpaciu. Oferta PCI będzie dostępna dla wszystkich uczelni wyższych regionu. Chcemy, by do grupy studentów i naukowców dołączyli również przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu. Wspólne interakcje w postaci inspirujących projektów przyczynią się do opracowania nowych technologii i ciekawych prototypów wdrożonych później przez przemysł – mówi Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań w PCI.

Szansą na współpracę z Podkarpackim Centrum Innowacji jest m.in. program grantowy dla zespołów naukowych z uczelni regionu umożliwiający wsparcie finansowe na realizację ambitnych prac badawczo-rozwojowych. W naborze w 2019 r. rozdysponowano prawie 4 mln zł, w tej edycji konkursu PCI planuje wydatkować już 6 mln zł.

Sądzimy, że program grantowy stworzy możliwość aplikowania dla uczelni, które nie są oficjalnymi partnerami PCI. Zespół naukowy może składać się z kadry naukowej pracującej na różnych uczelniach. To szansa dla uczelni zawodowych, mających swoje siedziby na terenie Podkarpacia, pod warunkiem dostosowania wymogów rekrutacyjnych konkursu do możliwości tych jednostek – mówi dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Podkarpackie Centrum Innowacji oferuje współpracę, także w ramach Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Zrzesza ona obecnie 54 podmioty z całego Podkarpacia. Jest również forum współpracy naukowców zajmujących się badaniami, oceną zgodności podzespołów, produktów i wyrobów gotowych.

Sieć to współpraca z jednostkami laboratoryjnymi regionu oraz wymiana doświadczeń między naukowcami. Razem możemy łączyć kadrę i sprzęt, tworząc tym samym oferty usług dla realizacji projektów niemożliwych do wykonania indywidualnie. To dobry sposób, aby szybciej i lepiej dotrzeć z propozycją usług do przedsiębiorców w całym kraju. Zespół badawczy jest także szansą dla rozwoju młodych talentów, których nie brakuje na Podkarpaciu – mówi mgr Konrad Kawa, Kierownik Biura Projektów Unijnych z Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W ofercie działań Podkarpackie Centrum Innowacji mocno stawia na współpracę i wspólne przedsięwzięcia studentów działających w kołach naukowych oraz kadry akademickiej. Rozwojowi talentów służy przestrzeń PCI ProtoLab. To pracownie wirtualnej rzeczywistości, skanowania i druku 3D, warsztat techniczny ze sprzętem, pracownie komputerowa i elektroniczna. – Kreatywny ProtoLab ma swój potencjał, jest ciekawą formą do działania dla młodych i energicznych ludzi. Studenci dołączając do zespołów działających w ProtoLabie mogą eksperymentować, rozwijać własne pomysły oraz pracować przy ambitnych projektach. Jest realna szansa, by w niedalekiej przyszłości przekształciły się one w startupy lub spinoffy i zainteresowały podkarpackie firmy  – mówi dr Sławomir Solecki, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Podkarpackie Centrum Innowacji rozszerzając współpracę z uczelniami wyższymi regionu, zaplanowało szereg spotkań i wizyt w siedzibach jednostek w terenie. – Oferta PCI dopinguje środowisko akademickie Podkarpacia do działania, a programy realizowane przez centrum są atrakcyjne dla kół naukowych i pracowników uczelni. Sądzę, że propozycja PCI zainspiruje naszych studentów i naukowców, to również szansa na rozwój krośnieńskiej uczelni. Warto zacieśniać naszą współpracę – dodaje mgr Sylwia Maciejowska-Gunia z Biura Karier i Praktyk Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Źródło: PCI