Published on :

Bruker Corporation wprowadził do swojej oferty Vutara VXL Super-Resolution Fluorescence Microscop – mikroskop przeznaczony do biologicznych zastosowań w nanoskali. Nowy system wyposażony w technologię lokalizacji pojedynczych cząsteczek (single-molecule localization, SML) otwiera łatwy dostęp wysokorozdzielczego obrazowania zapewniając przy tym kompaktowe rozmiary urządzenia.

Vutara VXL to mikroskop przeznaczony do badań DNA, RNA czy białek w makrocząsteczkowych kompleksach, substrukturach chromosomów  oraz badań zależności grup funkcyjnych w genomach i różnorodnych organellach komórkowych. System ten umożliwia także zaawansowane badania specjacyjne w biologii struktur zewnątrzkomórkowych, wirusologii i obrazowania żywych komórek. Oprogramowanie Vutara VXL uwzględnia wiodące metody takie jak OligoSTORM, Optical Reconstruction of Chromatin Architecture (ORCA) i DNA PAINT.

„Jestem podekscytowana wprowadzeniem Vutara VXL, ponieważ ten instrument ma fundamentalne znaczenie w uczynieniu mikroskopii SML bardziej dostępną dla społeczności naukowej, a w szczególności dla naukowców zajmujących się badaniami przestrzennej genomiki” – powiedziała dr Jennifer E. Phillips-Cremins, profesor biotechnologii i genetyki na Uniwersytecie Pensylwanii. 

Źródło: bruker.com