Published on :
Czym jest walidacja i jak określić cechy charakterystyczne metody badawczej? Kiedy należy przeprowadzić walidację metody? Kto i w jaki sposób powinien opracować plan walidacji? Jak w praktyce przeprowadzić i udokumentować walidację? Między innymi na te pytania odpowiemy 19 listopada, na szkoleniu, które obejmuje zagadnienia związane z walidacją metod badawczych, planowaniem procesu walidacji i elementami szacowania niepewności oraz praktycznym wykorzystaniem tej tematyki w laboratorium. W trakcie spotkania w formule on-line Uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem. Zapraszamy do udziału: