Published on :

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że organizacja EA przyjęła (rezolucją EA GA 2020 (46) 15 z dnia 26.11.2020) decyzję ILAC z dnia 11 czerwca 2020 r., przedłużającą okres przejściowy na wdrożenie do stosowania wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 w akredytowanych laboratoriach do 1 czerwca 2021 roku w związku z uwarunkowaniami wynikającymi z pandemii COVID-19.

Mając na uwadze powyższe Polskie Centrum Akredytacji będzie prowadzić oceny w laboratoriach z uwzględnieniem zasad określonych w Komunikacie nr 243 z dnia 12.12.2017 r. oraz w Komunikacie nr 281 z dnia 4.04.2019 r., przy założeniu, że aktualny okres przejściowy dla wdrożenia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 kończy się w dniu 31.05.2021 roku.

Źródło: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-329,537.html