Published on :

Już niebawem, 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna się IV etap ETS. Zmiany w systemie handlu emisjami będą przedmiotem naszego spotkania 14 grudnia. Szkolenie w trybie online obejmie omówienie zmian prawnych, które czekają prowadzących instalację w IV etapie EU ETS, w szczególności nowy mechanizm korekty przydziału uprawnień do emisji oraz nowe zasady monitorowania i raportowania. Szkolenie kierowane jest do specjalistów ochrony środowiska odpowiedzialnych za monitorowania
i raportowanie emisji gazów cieplarnianych.

Na tym szkoleniu dowiesz się jak:

  • przydzielane będą uprawnienia do emisji w IV etapie,
  • przygotować się na nowe obowiązki sprawozdawcze,
  • korygowane będą przydziały uprawnień,
  • prawidłowo przygotować plan metodyki monitorowania,
  • dlaczego kody PRODCOM są ważne w kontekście przydziału uprawnień,
  • ile czasu trwać będzie weryfikacja i jakie zakres obejmie.

Zapraszamy do udziału! Opis szkolenia i formularz rejestracji dostępne są tu:

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU EU ETS PO 1 STYCZNIA 2021 [ONLINE]